สมาชิก 6 ชุมชนปทุมวัน โดนจับครั้งที่สอง

แหล่งเพาะเชื้อทั้งสองแห่งมีเป้าหมายที่จะส่งมอบกระทิงมากถึง 1,000 กระทงต่อวัน ได้รับการจัดตั้งขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ พัฒนาบ่อนไก่ เคหะบ่อนไก่ โปโล พระเจน ร่วมฤดี และกุหลาบแดง

ชาวบ้านได้รับการกระทุ้งครั้งแรกระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 พฤษภาคม และการกระทุ้งครั้งที่สองของพวกเขาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน สถานที่จัดงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 16.00 น.

นายวัลลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าฯ ปฏิบัติงานเมื่อวันพฤหัสบดี


Members of 6 Pathumwan communities get their second jab

สมาชิก 6 ชุมชนปทุมวัน โดนจับครั้งที่สอง


Members of 6 Pathumwan communities get their second jab

สมาชิก 6 ชุมชนปทุมวัน โดนจับครั้งที่สอง

Members of 6 Pathumwan communities get their second jab

สมาชิก 6 ชุมชนปทุมวัน โดนจับครั้งที่สอง

ตามรายงานของ Center for Covid-19 Situation Administration วันพฤหัสบดี มีคน 146,917 คนได้รับการนัดแรกจาก Covid-19 และ 58,721 คนได้รับนัดที่สอง ส่งผลให้จำนวนนัดที่ฉีดวัคซีนรวมในประเทศไทยอยู่ที่ 3,959,356 ครั้ง


Members of 6 Pathumwan communities get their second jab

สมาชิก 6 ชุมชนปทุมวัน โดนจับครั้งที่สอง


Members of 6 Pathumwan communities get their second jab

สมาชิก 6 ชุมชนปทุมวัน โดนจับครั้งที่สอง